Ervaring

“Door de jaren heen”

Als jongetje speelde Eelco al graag met zand en bouwde hij van legostenen auto’s en viaducten. Zien wat je bouwt en er later bij wijze van spreken overheen lopen of fietsen, voelt zo speciaal. Civiele werken zijn niet alleen vaak indrukwekkend, maar ook ingenieus geconstrueerd. Ook in termen van logistiek. Eelco houdt van zijn vak, ook omdat hij een teamplayer is en daarmee het algemeen (project)belang weet te prevaleren boven het eigen belang. Het project is gebaat bij een gezamenlijke uitvoering, dáár ligt het geheim van de smid. Daarom is bruggen slaan naar anderen zo noodzakelijk. Net als heldere afspraken maken over wie wat doet. Als je dat overzicht hebt en iedereen voert zijn of haar taken uit, gaat het balletje pas echt rollen.

Vanaf 1997 is Eelco actief werkzaam in de sector Grond-, Weg- en Waterbouw. Bij de gemeentelijke organisatie heeft hij echt kennis gemaakt met dit mooie vakgebied. Vanaf de tekentafel heeft Eelco bijgedragen aan zijn eerste projecten en is in de jaren tot nu in de volle breedte actief geweest, van ontwerper/bestekschrijver tot toezichthouder/directievoerder tot projectleider bij zowel profit als non-profit organisaties. De ervaring die Eelco zowel binnen als buiten in het veld heeft opgedaan maakt hem de veelzijdige kracht die hij op dit moment is.

Een kleine greep uit de veelzijdigheid van projecten waar Eelco een rol in heeft vervuld:

• Bouw- en Woonrijp maken van zowel woonwijken als industrieterreinen
• Aanleg provinciale rotonde
• Reconstructies en herinrichtingen van eenvoudige woonstraten tot complete wijken
• Aanleg persriolering buitengebieden
• Vervangen diepriolering
• Reconstructie provinciale wegen
• Baggeren bermsloten
• Herinrichtingen van onder andere centrumplannen
• Versterken Schipholtunnels

Ook in het kader van Beheer & Onderhoud (assetmanagement) heeft Eelco de nodige kennis en ervaring opgedaan. Het proces rondom de instandhouding van objecten en onderdelen is een vak apart. Wanneer de objecten en onderdelen deel uitmaken van grote integrale onderhoud- en/of aanlegprojecten is het essentieel dat eenieders belang bekend is. Het aan de voorkant borgen van de belangen draagt bij aan het gewenste resultaat.

Comments are closed.